Hemodialyzační léčba je stále účinnější

664

Hemodialyzační léčba je stále účinnější

V ČR je více než 7 500 pacientů závislých na dialyzační léčbě. Péči jim poskytuje zhruba stovka dialyzačních středisek. Stále více pacientů se zajímá o možnosti domácí dialýzy.

Varianty domácích hemodialyzačních režimů

Nová forma domácí dialyzační terapie, tzv. domácí hemodialýza (HHD) pomalu, ale jistě dobývá domácnosti českých pacientů s ledvinným selháním. Léčit touto metodou se v novodobé historii mohli pacienti začít počátkem roku 2016, a to díky nově zavedené úhradě výkonu českými zdravotními pojišťovnami, ke které došlo v roce 2015. První pacienti prošli náročným školením. Mít doma přístroj, sám se na něj bezpečně připojit, umět řešit alarmové situace a vzít na sebe veškerou zodpovědnost, to vyžaduje opravdu velkou odvahu. Domácí dialyzační přístroj přináší pacientům velkou svobodu. Principy a varianty domácích režimů jsou v zásadě tři. První z nich se příliš neliší od toho na středisku, tedy dialýza 3x týdně na 4-5 hodin. Další dvě možnosti patří již do tzv. intenzifikovaných režimů, kdy se pacient dialyzuje buď každý den cca 2 – 3 hodiny anebo se dialyzuje v noci, nejčastěji obden. Tyto režimy slibují lepší výsledky léčby, méně komplikací a především zlepšení přežívání pacientů, které je shodné jako v případě transplantace z kadaverózního dárce.

Další domácí metodou, která se neustále zdokonaluje, je peritoneální dialýza. Nová modifikace stávajících režimů, tzv. adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza (aAPD), nabízí signifikantně vyšší clearance urey, kreatininu a fosforu. Nejcennější je na nové modifikaci především možnost individualizovat dialyzační předpis, oddělit část ultrafiltrační od clearancové, a tím maximalizovat obě složky tohoto procesu. S nastavením správných parametrů léčby nám pomůže praktický průvodce terapií, který umožní lékařům nastavit co nejoptimálnější terapii podle zcela individuální propustnosti peritonea u každého pacienta. Metoda také přináší lepší kontrolu sodíku a s tím související lepší kontrolu krevního tlaku.

Zdroj: www.zdn.cz (Zdravotnické noviny)

Podrobné informace, které jsme čerpali z reportáže o konferenci na téma Moderní léčba selhání ledvin, naleznete zde:

str-12

str-13