Vzdělávací program pro zdravotnické profesionály

1155
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZDRAVOTNICKÉ PROFESIONÁLY
v oblasti dialyzační nefrologie, nefrologie kritických stavů a souvisejících oborů

V dnešním světě s překotným rozvojem nových medicínských poznatků a léčebných postupů je obtížné si najít čas a vše sledovat. Proto vznikl vzdělávací program Dialýza v praxi, ve kterém Vám renomovaní odborníci nabízejí aktuální vědecké poznatky převedené do praxe.

Charakteristika programu

Vzdělávací program nabízí workshopy zaměřené na aktuální potřeby zdravotnických profesionálů nejen v oblasti nefrologie. Program je založen na osvědčeném konceptu interaktivního pojetí vzdělávání, kdy jsou účastníci prostřednictvím simulovaných situací přímo vtaženi do děje, a řešení konkrétní problematiky. V malé studijní skupině mohou vzájemně diskutovat, podělit se o své zkušenosti, a načerpat tak mnohem více konkrétních a praktických informací. Kvalita programu je garantována nezávislou Vědeckou radou. Tento panel odborníků sestavuje témata, určuje náplň kurzů a ustanovuje lektory, kteří vzdělávací program povedou. Vědecká rada je složena z čelních představitelů a významných osobností současné medicíny.

Cíl programu

Technologie i medicínské postupy se neustále mění a je nutné tento trend zohlednit i v oblasti vzdělávání. Kv alitní edukace jde ruku v ruce s kvalitou poskytované péče a proto se společnost Fresenius Medical Care rozhodla podpořit vzdělávání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků.

Program Dialýza v praxi svým zaměřením doplňuje vzdělávací příležitosti medicínských profesionálů a svojí nabídkou nově překračuje také hranice oboru nefrologie. Vzdělávací moduly jsou připraveny i pro další související profesní skupiny lékařů a sester, které se na péči o dialyzované pacienty podílejí.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům, kteří svým aktivním přístupem a otevřeností k novým trendům mají možnost využít nově nabyté poznatky při řešení konkrétních situací v každodenní praxi. Aktuální poznatky současné medicíny nabízí program těmto profesním skupinám:

Nefrologové, intenzivisté Jsou to především lékaři dialyzačních středisek a jednotek intenzivní péče, kteří zde naleznou aktuální informace z oboru a budou moci diskutovat o mnoha klíčových tématech eliminačních metod. Z workshopů si pak odnesou konkrétní praktická doporučení pro svou každodenní praxi.

Sestry z dialyzačních středisek a jednotek intenzivní péče Nelékařský zdravotnický personál dialyzačních středisek a intenzivistických úseků nemocnic zde bude moci podrobně diskutovat a načerpat mnoho námětů pro svou ošetřovatelskou praxi, samozřejmě s důrazem na nové ošetřovatelské postupy.

Medicínští technici, biomedicínští inženýři Nelékařský zdravotnický personál dialyzačních středisek a intenzivistických úseků nemocnic zde bude moci podrobně diskutovat a načerpat mnoho námětů pro svou ošetřovatelskou praxi, samozřejmě s důrazem na nové ošetřovatelské postupy.

Lékaři a sestry jiných oborů Společný modul pro tyto profesní skupiny je koncipován jako odpovědi na nejpalčivější otázky mezioborové spolupráce při péči o dialyzovaného pacienta. Vše ve snaze zlepšit péči o pacienta, včas stanovit správnou diagnózu a účinně spolupracovat s nefrologem.

PŘEHLED A AKTUÁLNÍ TERMÍNY VŠECH WORKSHOPŮ PRO LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍ SESTRY A TECHNIKY NALEZNETE ZDE: http://www.dialyzavpraxi.cz/workshopy/

Komplexní přehled informací o celém programu naleznete na webu Dialýza v praxi: http://www.dialyzavpraxi.cz/