Kompletní péče s.r.o.

Centrum zdravotní péčeKompletní péče, s.r.o. poskytuje ošetřovatelskou domácí zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí klientů, ale poskytuje služby i dle individuálních přání klientů. Ošetřujeme pacienty po operačním zákroku v případech, kdy už není hospitalizace nezbytně nutná, dětské pacienty, u nichž vede domácí prostředí ke zjevně rychlejšímu zotavování, a také se orientujeme na chronicky nemocné geriatrické pacienty i nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní a duševní stav potřebuje dlouhodobou pravidelnou domácí péči.

Předností námi poskytované domácí zdravotní péče je personalizovaný přístup zkušených sester. Odbornou zástupkyní naší společnosti je vrchní sestra s nejvyšší odborností a mnohaletými zkušenostmi v domácí péči.

Zaměstnáváme zdravotní sestry s mnohaletou praxí v různých oborech a s registrací, tedy osvědčením z Ministerstva zdravotnictví ČR k vykonávání odborných zdravotních výkonů bez dozoru. Naše sestry jsou  držitelkami certifikátů pro výkon vysoce specializovaných zdravotních výkonů, např. aplikaci peritoneální dialýzy v domácím prostředí, nebo pro péči o hemofilické pacienty.