Dialýza Strahov

Interní oddělení Strahov patří již více než čtyřicet let mezi přední česká nefrologická pracoviště. V současné době se zaměřuje především na léčbu chronického selhání ledvin. Rozvinutý program hemodialýzy i peritoneální dialýzy, ve spojení s dalšími odbornostmi, umožňuje pacientům nabídnout vysoce specializovanou a komplexní nefrologickou péči.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V roce 2010 nám byly uděleny následující statuty:

  • Centrum pro komplexní léčbu chronického selhání ledvin
  • Centrum pro léčbu peritoneální dialýzou
  • Centrum pro expertizu dialyzační techniky
  • Centrum pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody

Vědecká činnost se zaměřuje na problematiku renální kostní choroby, cévních přístupů pro hemodialýzu, anémie, hodnocení hydratace či adekvátnosti dialýzy.

Pracoviště má k dispozici tři lůžková oddělení o celkové kapacitě 58 lůžek (21 lůžek interních, 18 lůžek kardiologických a 19 lůžek ošetřovatelských), hemodialyzační středisko a ambulanci peritoneální dialýzy. Pacientům je k dispozici nefrologická a interní ambulance, ambulance komplexní podpůrné péče pro pacienty s onemocněním ledvin, ambulance hojení ran, klinický psycholog, rtg a sonografické pracoviště. Nabízíme i další specializovanou péči, jako je stanovení adekvátnosti dialýzy, hodnocení kvality cévních přístupů pro hemodialýzu a jejich dopadů na hemodynamiku, zajištění cévního přístupu cestou permanentního centrálního žilního katetru nebo komplexní péči o pacienty s renální chorobou.

Od roku 2004 je vedoucím pracoviště prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA.


Pracoviště je detašovaným pracovištěm VFN, které se nachází v Praze 6 na Strahově, ulice Šermířská 1921/4.

Odkaz: Dialýza Strahov