Dialyzační střediska NephroCare

NephroCare je značka společnosti Fresenius Medical Care. Pod ní poskytuje služby v dialyzačních střediscích ve více než 30 zemích po celé Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe. První středisko bylo otevřeno v roce 1994. Dnes léčíme více než 100 000 pacientů ve více než 800 dialyzačních střediscích a poskytujeme zhruba 10 milionů terapií ročně. Dialyzační střediska NephroCare mají přes 20 tisíc zaměstnanců odhodlaných poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče.

Prostřednictvím dialyzačních středisek NephroCare se společnost Fresenius Medical Care zavazuje podporovat systémy zdravotní péče pomocí inovativních konceptů péče a poskytovat udržitelnou, dostupnou a vysoce kvalitní péči neustále se zvyšujícímu počtu pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

V České republice se nachází celkem 25 dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí NephroCare, kde je pacientům s onemocněním ledvin poskytována komplexní preventivní, diagnostická, léčebná nefrologická a dialyzační péče.

Prostřednictvím služby Prázdninová dialýza velice rádi zajistíme v některém z českých či zahraničních dialyzačních středisek sítě NephroCare dialýzu i vám.

Více informací naleznete ZDE .