NephroCare – služby společnosti Fresenius Medical Care

nc_logo_tagline_rgb_2012

Znamená to, že v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Latinské Americe a v asijsko-pacifické oblasti:

  • jsme platformou služeb společnosti Fresenius Medical Care zajišťující soustavnou péči o pacienty
  • přinášíme trvale špičkový výkon v péči o pacienty s onemocněním ledvin
  • vytváříme silná partnerství se zdravotnickými organizacemi za účelem udržitelné a dostupné léčby onemocnění ledvin splňující dnešní i budoucí požadavky

Naše špičkové výkony stojí na těchto pilířích:

  1. mezinárodní síti dialyzačních středisek koncipovaných pro dosažení maximální bezpečnosti a celkové životní pohody svých pacientů
  2. vysokých kompetencích našich specialistů
  3. odborném používání vyspělých produktů a technologií společnosti Fresenius Medical Care, jako jsou dialyzační systém 5008 CorDiaX, dialyzátory CorDiaX aj.
  4. procesu neustálého zdokonalování pomocí našeho programu zajišťování špičkového výkonu (NephroCare Excellence Programme) včetně specializovaných nástrojů, jako je Balanced ScoreCard, EuCliD, CQMS*, spolu se směrnicemi NephroCare aj.