Fresenius Prázdninová Dialýza

Fresenius Prázdninová Dialýza

CO TO JE?

 • program pro pacienty podstupující dialyzační léčbu
 • pacienti mohou bez větších omezení cestovat na dovolenou do zahraničí
 • zajištění dialyzační léčby ve vybraných střediscích naší společnosti
 • poskytnutí veškerých informací o léčbě před odjezdem na dovolenou
 • odeslání vaší zdravotní dokumentace do příslušného střediska
 • garance kvality poskytovaných služeb

KAM CESTOVAT?

 • působíme po celém světě
 • aktuální nabídku nejvyužívanějších středisek naleznete v sekci „Doporučujeme“ (viz níže) a na www.hditravel.com
 • v případě zájmu o dialýzu v některém z našich středisek v České republice (úplný seznam naleznete zde) můžete vybrané středisko kontaktovat sami, k rezervaci budeme potřebovat některé vaše zdravotní údaje (formulář ke stažení  zde)

Vzhledem k tomu, že PD dialýza není ve všech zemích rozvinuta, níže přikládáme orientační seznam doporučených zemí.

Země Kdy kontaktovat
Bosna a Hercegovina 8 týdnů před odjezdem
Francie 8 týdnů před odjezdem
Chorvatsko 8 týdnů před odjezdem
Irsko 8 týdnů před odjezdem
Itálie 8 týdnů před odjezdem
Kréta 8 týdnů před odjezdem
Kypr 8 týdnů před odjezdem
Maďarsko 8 týdnů před odjezdem
Makedonie 8 týdnů před odjezdem
Mallorca, Ibiza Menorca 8 týdnů před odjezdem
Měmecko 8 týdnů před odjezdem
Portugalsko 8 týdnů před odjezdem
Rakousko 8 týdnů před odjezdem
Řecko + ostrovy (Rhodos, Kos,…) 8 týdnů před odjezdem
Slovensko 8 týdnů před odjezdem
Srbsko + Černá Hora 8 týdnů před odjezdem

 

CO MUSÍM UDĚLAT?

 • v cestovní kanceláři si vyberete místo a termín dovolené (zájezd doporučujeme zaplatit až po potvrzení rezervace léčby)
 • dva měsíce před plánovaným odjezdem nás kontaktujte:
  • prostřednictvím on-line formuláře zde
  • telefonicky pí. Ing. Lucii Ptákovou,
   mobil: 739 529 388
   email:
 • vyžádáte si potvrzení zdravotní zprávy v anglickém jazyce (formulář lékařské zprávy vám zašleme)

KOLIK TO BUDE STÁT?

 • naše asistenční služby jsou BEZPLATNÉ
 • cena za léčbu v zahraničí vždy závisí na podmínkách konkrétního střediska a může být:
  • bezplatná – placená prostřednictvím Evropského průkazu pojištěnce
  • plně hrazená vámi – v zemích mimo EU, v soukromých střediscích

PŘEČTĚTE SI

 • prostudujte si prosím podmínky Holiday Dialysis International – stahujte zde 

DOPORUČUJEME

 • pro rok 2015 bychom vám rádi doporučili následující destinace:
  • nabídka ITÁLIE – Palermo – naleznete zde
  • nabídka SLOVENSKO – Piešťany – naleznete zde

ČASTÉ DOTAZY

 1. Jak probíhá první kontakt s vámi?
  – domluvíme se na vybrané destinaci a termínu dovolené
  – poskytnete nám kontaktní údaje – jméno, adresa, telefon, e-mail
  – poskytnete zdravotní údaje
 2. Jaká potřebuji za potvrzení?
  Hned po prvním kontaktu obdržíte 2 formuláře:

  1. Formulář zdravotní zprávy vám vyplní ošetřující lékař. K tomuto formuláři bude také nutné zajistit kopii výsledků vyšetření Hepatitis B a C, HIV a MRSA – tato vyšetření nesmí být starší 30ti dnů od první léčby v zahraničí (tj. dodáváte dodatečně před odjezdem). Splnění podmínky doložení výsledků těchto vyšetření požadujeme z důvodu zajištění maximální ochrany všech pacientů.
  2. Podepíšete formulář souhlas s podmínkami Holiday Dialysis International. Jedná se o dceřinou firmu společnosti Fresenius Medical Care a jejím prostřednictvím kontaktujeme jednotlivá střediska.Bez vrácení těchto formulářů nemůže středisko písemně potvrdit rezervaci vaší léčby, proto je doporučuji dodat co nejdříve.
   Vyřízení všech dokladů a kontaktování střediska zabere nějaký čas, proto doporučujeme kontaktovat nás nejméně 2 měsíce před plánovaných odjezdem.
 3. Kam přesně můžu cestovat?
  Nejjednodušší odpovědí je kamkoliv. Síť středisek Fresenius Medical Care je tak rozšířená, že si můžete vybrat téměř jakýkoliv stát. Volbu konkrétního města doporučuji konzultovat s námi (již zmíněné webové stránky HDI Travel nebo telefonicky).
 4. Mohli byste mi objasnit způsob platby za dialýzu?
  Obecně jde o to, zda jde o státy Evropské unie (+ Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island) a zda máme se státem mimo EU uzavřenou mezinárodní smlouvu, či nikoliv. V případě EU nás zajímá, je-li konkrétní středisko zařazeno do systému veřejného zdravotního pojištění. Se střediskem je nutné se předem dohodnout na termínu poskytnutí péče, s ohledem na jejich kapacitní možnosti. Úhrada pojišťovnou proběhne na základě předložení vašeho Evropského průkazu pojištěnce s výjimkou spoluúčasti, pokud je v daném státě stanovena. V případě, že jde o státy, se kterými má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu (Srbsko, Černou Horu, Turecko a Makedonii), je třeba si u své zdravotní pojišťovny vyžádat speciální formulář pro péči nad rozsah neodkladné. Na základě tohoto formuláře jsou občanům zaručeny podmínky stejné s místními pacienty. Tento formulář odevzdáte v příslušném městě v nejbližší pobočce místní pojišťovny. Poté je veškerá vaše léčba vyúčtována mezi zdravotními pojišťovnami. Pokud je to obvyklé, na místě zaplatíte pouze spoluúčast. Pro zájemce o bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezinárodních úhrad. V případě ostatních států a středisek mimo systém veřejného zdravotního pojištění musíte uhradit plnou cenu za léčbu (v hotovosti, platební kartou, bezhotovostním převodem předem). Většina našich zdravotních pojišťoven však zpětně náklady na dialýzu vrátí, avšak pouze do výše platné v České republice. Na konkrétní podmínky se vždy informujte u své zdravotní pojišťovny.
 5. Co když není středisko poblíž hotelu a já jsem hůře pohyblivý?
  Některá dialyzační střediska nabízí možnost bezplatného odvozu z hotelu a zpět. Hotel by se měl vždy nacházet v komfortní dojezdové vzdálenosti od střediska, což budete předem konzultovat se službou Prázdninové dialýzy.
 6. Je nutné uzavřít komerční připojištění léčebných výloh?
  V každém případě doporučujeme pojištění uzavřít, neboť vždy kryje větší rozsah úhrad za případnou další lékařskou péči.
 7. Mohu s vámi cestovat i několikrát za rok?
  Samozřejmě, naše služby nejsou nijak limitovány a rádi vám pomůžeme.
 8. Pořádáte hromadné zájezdy pro pacienty?
  Vzhledem k časové a organizační náročnosti pro nás bohužel není možné organizovat hromadné zájezdy. Zájemci o hromadný zájezd se mohou obrátit na některou z organizací pro pacienty.
 9. Zajišťujete také dopravu a ubytování?
  Bohužel není v našich silách tyto služby poskytnout. Doporučujeme obrátit se na některou z cestovních kanceláří.
 10. Obávám se, že se na zahraničním středisku nedomluvím.
  Nemusíte se bát jazykové bariéry. Pracovníci středisek jsou vždy vstřícní a snaží se domluvit. Překlad nejčastěji používaných vět při dialýze naleznete v angličtině  zde a v němčině a španělštině jej naleznete zde.

 


PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA PRO PERITONEÁLNÍ PACIENTY

CO TO JE?

 • program pro pacienty podstupující peritoneální léčbu
 • pacienti mohou bez větších omezení cestovat na dovolenou jak v České republice, tak do zahraničí
 • zajištění dovozu vaků na určené místo
 • garance kvality poskytovaných služeb

CO MUSÍM UDĚLAT?

 • v cestovní kanceláři si vyberete místo a termín dovolené (zájezd doporučujeme zaplatit až po potvrzení možnosti dodání materiálu)
 • alespoň dva měsíce před plánovaným odjezdem kontaktujte paní Kateřinu Chválovou, Katerina.chvalova@fmc-ag.com, tel. 273 037 920
 • oznámíte přesnou adresu svého pobytu během dovolené
 • se sestřičkou nebo lékařem z vašeho střediska vyplníte potřebné dokumenty (zašleme na vyžádání)
 • dodáte kopii cestovního pasu

KOLIK TO BUDE STÁT?

 • naše asistenční služby jsou BEZPLATNÉ