Domácí hemodialýza zažívá celosvětově renezanci

576

Domácí hemodialýza zažívá celosvětově renezanci v návaznosti na výzkumy potvrzující její medicínské přínosy a současně je dostupnější širšímu spektru pacientů díky pokroku ve vývoji přístrojového vybavení. Nejnovější přístroje jsou vyvíjeny od prvopočátku pro použití v domácnostech pacientů, jsou mobilní, jednodušší pro obsluhu samotnými pacienty a současně je jejich provoz úspornější a nezatěžuje tolik jejich rozpočet.

V tomto článku časopis Stěžeň přináší pohled na domácí hemodialýzu očima zástupců Interního oddělení Strahov, konkrétně primáře MUDr. Vladimíra Polakoviče, MBA, vedoucího lékaře hemodialyzačního střediska MUDr. Františka Šváry a klinického inženýra doc. Ing. Františka Lopota, CSc.

ZDROJ: http://www.casopisstezen.cz/