Světový den ledvin 8. 3. 2018 – zaměřeno na ženy

406

Světový den ledvin 8. 3. 2018

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos již tradičně Světový den ledvin (Word Kidney Day – WKD) na druhý čtvrtek v měsíci březnu – pro tento rok na 8.3.2018.

Cílem akce je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Velká část českých odborných zdravotnických pracovišť se do projektu zapojuje organizací preventivních akcí pro nejširší veřejnost.

V roce 2018 připadá Světový den ledvin a Mezinárodní den žen na ten samý den. Máme tak příležitost poukázat na důležitost zdraví žen s důrazem na zdraví ledvin.

Letošní ročník tedy přichází tématem – Ledviny a zdraví žen: zahrnout, zhodnotit a posílit!

Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney disease (CKD) ) je celosvětovým problémem veřejného zdraví s nepříznivými následky jako jsou selhání ledvin či předčasné úmrtí. CKD postihuje přibližně 195 milionů žen na celém světě a je v současné době 8. nejčastější příčinou úmrtí u žen, s téměř 600 000 úmrtími ročně. Riziko rozvoje CKD je u žen nejméně stejně vysoké jako u mužů, může být dokonce vyšší. Studie uvádějí průměrné hodnoty výskytu CKD 14% u žen a 12% u mužů. Počet žen na dialýze je však nižší než počet mužů. Zatím jsou známy přinejmenším tři hlavní důvody tohoto jevu: 1) progrese CKD je u žen pomalejší než u mužů2) psycho-socioekonomické bariéry, jako je nižší povědomí o onemocnění, vedou k pozdnímu nebo žádnému zahájení dialýzy u žen 3) nerovný přístup k poskytované zdravotnické péči v některých zemích. Transplantace ledvin je také zajišťována nerovnoměrně, a to většinou z důvodu sociálních, kulturních a psychologických aspektů. Je zajímavé, že v některých zemích, které poskytují transplantaci ledvin a spravedlivou léčbu mužů a žen, darují častěji ledviny ženy a je méně pravděpodobné, že se samy mohou stát příjemcem ledviny. Existuje skutečně jasná potřeba řešit otázky spravedlivého přístupu ke zdravotní péči pro ženy a zvýšit povědomí a vzdělání s cílem usnadnit ženám přístup ke kvalitní a odborné léčbě.

Chronické onemocnění ledvin a těhotenství

CKD se také považuje za rizikový faktor pro nepříznivé výsledky v těhotenství a snížení plodnosti. U žen, které mají CKD, je zvýšené riziko negativních výsledků u matky i u dítěte; těhotenství u žen s pokročilým CKD jsou nejnáročnější, s vysokou mírou hypertenzních poruch a předčasných porodů. Na dialýze se výsledky zlepšují intenzivním (denním nebo téměř denním) dialyzačním léčebným postupem. Proto je kladen důraz na speciálně upravené programy pro ženy v plodném věku. U úspěšně transplantovaných žen může být obnovena plodnost a pravděpodobnost úspěšného narození zdravého miminka. Je jasné, že existuje zjevná potřeba vyššího povědomí o CKD v těhotenství, včasné identifikace CKD v těhotenství a sledování žen s CKD během těhotenství a po těhotenství. V tomto ohledu může být těhotenství také cennou příležitostí k včasné diagnostice CKD, což umožní plánování terapeutických intervencí.

U příležitosti 13. Světového dne ledvin propagujeme dostupnost a rovnoprávný přístup ke zdravotní výchově a vzdělávání, ke zdravotní péči a prevenci onemocnění ledvin pro všechny ženy a dívky na celém světě.

Přeloženo ze zdroje: http://www.worldkidneyday.org/2018-campaign/2018-wkd-theme/