Domácí hemodialýza (HHD)

331

Hemodialýzu lze podstupovat doma nebo v dialyzačním středisku.

Domácí hemodialýza (HHD) je dobrou volbou pro pacienty, kteří chtějí pokračovat v práci a dávají přednost nezávislému a flexibilnímu životnímu stylu. Pacienti, kteří podstupují dialýzu v domácím prostředí, hrají ve své léčbě aktivní roli.

Existují čtyři různé možnosti, jak se dialyzovat v domácím prostředí:  

  • Konvenční dialyzační terapie trvá přibližně čtyři hodiny a provádí se třikrát týdně. Jde o nejčastější dialyzační metodu, která se také často poskytuje i v dialyzačním středisku.
  • Krátká každodenní dialýza se provádí dvě až tři hodiny denně přibližně pět až sedm dní v týdnu.
  • Noční dialýza se provádí v noci, zatímco spíte. Noční dialýza trvá přibližně osm až deset hodina prováděli byste si ji tři až sedm nocí v týdnu.
  • Při obdenní dialyzační terapii se dialyzujete každý druhý den. Délka ošetření bývá obvykle čtyři hodiny, ale může se lišit podle toho, co určí váš lékař.

Ve skutečnosti lze používat jakoukoli kombinaci délky a frekvence, díky čemuž je HHD tak flexibilním řešením.

Příprava

Než začnete s domácí hemodialýzou, musíte mít vytvořen cévní přístup. Tento přístup je vaším životním spojením, a proto byste si jej měli naplánovat ještě před zahájením dialyzační léčby, abyste měli na výběr z více možností. Cévní přístup je místem, do kterého se bude zavádět jehla nebo katétr pro účely dialýzy. Tento přístup by měl být vytvořen několik měsíců před zahájením první dialýzy.

Cévní přístup

Vytvoření cévního přístupu je důležitým prvním krokem pro úspěšnou dialýzu. Dobrý cévní přístup je nezbytný k zajištění dostatečného krevního průtoku během léčby. Tím se zajistí, že dialýza očistí dostatečný objem krve.

Existují tři druhy cévního přístupu pro účely dialýzy: arteriovenózní fistule, arteriovenózní štěp a centrální žilní katetr (CŽK).

Co k provedení domácí hemodialýzy potřebujete

K domácí hemodialýze potřebujete stejný dialyzační přístroj a příslušenství jako při léčbě na středisku. Kromě toho si ale musíte v bytě/domě nainstalovat úpravnu vody.

Během standardní domácí hemodialyzační terapie proteče dialyzačním přístrojem kolem 120 až 150 litrů dialyzačního roztoku. V průběhu celého roku by tak krev pacienta přišla do kontaktu s ohromným množstvím vody. V pitné vodě se bežně vyskytuje řada chemických látek, minerálů a někdy i bakterií. Při pití tyto příměsi obvykle nezpůsobují žádné potíže. Při dialýze je ale velmi důležité používat řádně vyčištěnou vodu. Úpravna vody je tvořena speciálními filtry, uhlíkovými filtry, filtry na zachycení bakterií a reverzní osmózou (RO).

Ve svém bytě/domě tak musíte mít miniaturní čističku. Pitná voda projde speciálním rozvodem a filtry do RO a teprve poté se dostane do dialyzačního přístroje. Tento systém má velikost malé skříně. Úpravnu vody se naučíte ovládat během svého proškolení.

Společnost Fresenius Medical Care vyvinula k přístroji 5008S CorDiax ucelenou řadu produktů, díky které je domácí dialýza svépomocí nebo s pomocí asistenta spolehlivá a snadná.

Další informace o našich produktech a terapiích naleznete v sekci vynikající péče.

Podpora a služby

Jednou za měsíc si vás pozveme na návštěvu do dialyzačního střediska. Při této kontrole vám odebereme vzorek krve, abychom zjistili, zda od poslední návštěvy došlo k nějakým změnám a zda není nutné vaši léčbu nějak upravit. Lékař s vámi projde tyto laboratorní výsledky, seznam užívaných léků a stravu. Zkontrolovány budou také vaše domácí záznamy s vývojem fyziologických funkcí (dialyzační protokol), mezi které patří krevní tlak, tep, teplota a hmotnost. Zkontrolujeme váš cévní přístup.

Připravte se také na to, že vám lékař bude klást otázky ohledně vašeho subjektivního vnímání zdraví, chuti k jídlu apod. Návštěvě může být přítomen i dietetik a sociální pracovník. HHD je týmová práce. Informace od vás jsou stejně důležité jako pokyny od profesionálních lékařů. Na každou návštěvu se proto dobře připravte.

Naučit se provádět domácí hemodialýzu se v mnohém podobá autoškole. Musíte se toho naučit hodně, a proto trvá několik týdnů, než všechno vstřebáte. Zpočátku může záplava nových informací děsit, ale pak si na to zvyknete a bude vám připadat, že jste to uměli odjakživa. Samozřejmě vám bude k dispozici 24 hodin denně linka, na kterou se můžete obrátit s dotazy nebo žádostí o pomoc. Nezapomeňte, i když se budete dialyzovat doma, budete za sebou mít podpůrný tým s lékaři, sestrami adalšími pracovníky. Tento tým vám bude připraven se vším pomoci.

Dodávky materiálu pro dialýzu

Dialýza bude předepsána na míru vašim potřebám. Ve spolupráci s lékařem a sestrou vyplníte a podepíšete seznam všech věcí, které budou pro vaši léčbu zapotřebí. Nezapomeňte: Změny předepsaného materiálu smí provádět výhradně lékař!

Vaši první objednávku zařídí sestra. Ta kontaktuje obchodní oddělení a objedná všechny potřebné věci, které budete do začátku potřebovat. Jde o dialyzátory, koncentráty, dialyzační sety a jehly, injekční stříkačky apod. . Následně vás kontaktuje obchodní zástupce, který se s vámi domluví na termínu dodání.

Sdílejte
Předchozí článekDOMÁCÍ HEMODIALÝZA
Další článekPF 2021