DOMÁCÍ HEMODIALÝZA

455

V roce 2016 byl v České republice zahájen program domácí hemodialýzy. Pro tento účel je pacientům k dispozici přístroj CorDiax 5008S se softwarem pro Home HD, který je vybaven dálkovým ovládáním pro snadnější manipulaci a jeho monitor lze otáčet dle potřeb pacienta.

Jako jediný přístroj na trhu umožňuje provádět všechny typy terapie, tedy hemodialýzu (HD), hemodiafiltraci (HDF) a dokonce i vysokoobjemovou hemodiafiltraci (HighVolumeHDF®).

V přístroji je zabudován monitor pro měření krevního tlaku, který je plně automatizovaný.  Zdravotnický personál nastaví pacientovi individuálně horní a spodní toleranční hranice a přístroj upozorní zvukovou signalizací, pokud dojde k jejich překročení.

Přístroj je vybaven plně integrovanou, automatizovanou a vysoce účinnou kontrolou dislokace jehly. Pokud by došlo k sebemenšímu úniku krve, byť pouze do podkoží, pumpy přístroje se okamžitě zastaví. Pocit vyššího bezpečí terapie získají pacienti i díky monitorovacímu zařízení pro případ krvácení z vpichů ve fistuli – VenAcc. Pacient se tak v žádném případě nemusí obávat krvácení nebo dokonce ohrožení života.

Součástí vybavení pro domácí hemodialýzu je mobilní vodárna Aqua UNO, která vyrábí ultra čistou vodu. Vodárna není součástí dialyzačního přístroje, proto může být, pro klidnější spánek nemocného, umístěna i v jiné místnosti.

Přístroj si dialyzační roztok vyrábí online. Pacientovi je kyselý koncentrát dodáván ve formě tzv. smartbagů® (chytrých vaků), což jsou čtyřlitrové sáčky vyrobené z  materiálu bez obsahu PVC. Stejně tak mají pacienti připravený zásaditý koncentrát bibag.
 
Díky tomu, že si systém dokáže sám upravit vodu pro přípravu dialyzačního roztoku, pacient doma nemusí skladovat velké množství objemných vaků s hotovým roztokem.

Pro koho je domácí hemodialýza vhodná?

Tato metoda je vhodná pro pacienty, kteří se na své léčbě chtějí aktivně podílet. Nezáleží na věku, ale na celkovém stavu pacienta. Metoda není vhodná pro pacienty s omezenou sebeobsluhou. Důležitou podmínkou je vysoce kvalitní cévní přístup (fistule).

Pacient musí být manuálně zručný, psychicky stabilní, schopný naučit se potřebným dovednostem (napojit se sám na přístroj, odpojit se, řešit alarmové situace) a dokázat se rozhodnout. Metoda je v tuto chvíli vyčleněna především pro pacienty, pro které není vhodná peritoneální dialýza a kteří jsou zařazeni na čekací listiny; dále také pro pacienty, kteří nemohou být transplantováni, ale nemají jiné vážné zdravotní komplikace.
 
Výhodu této možnosti pocítí především pacienti, jimž standardní léčebný režim (4 hodiny třikrát týdně) nestačí. Vyšší frekvence léčby v prostředí domova a možnost prodloužit si jednotlivé terapie se výrazně projeví na zlepšení klinického stavu pacienta. Pacient se lépe cítí, díky častější léčbě se minimalizují negativní projevy dialýzy mezi jednotlivými dialyzačními dny a také jeho dietní režim se změní k lepšímu. Při vyšší frekvenci a účinnosti léčby se rovněž mohou snížit dávky některých léků, které musí pacient s ohledem na celkový zdravotní stav pravidelně užívat.  

Důležitým předpokladem k zavedení metody u konkrétního pacienta je technické zázemí v domácnosti pacienta, tedy především rozvody elektrického proudu a vody.

Při terapiích doporučujeme přítomnost rodinného příslušníka či jiné osoby.

Režim pacienta

Pacienta s domácí hemodialýzou jednou měsíčně navštěvuje technik společnosti Fresenius Medical Care, který kontroluje technický stav přístroje a vodárny, provádí potřebnou údržbu a dezinfekci a odebírá ke kontrole vzorky vody.

HHD sestra navštěvuje pacienta v měsíčním intervalu – kontroluje zdravotnický materiál a léky, připravuje objednávku na chybějící zásoby, kontroluje klinický stav pacienta i cévní přístup a provádí odběry krve. Prověřuje rovněž pacientovy postupy a radí mu v otázkách zvládání procedur i dietních opatření. V případě nenadálých komplikací je kdykoliv schopna k pacientovi zajet nebo poradit mu po telefonu.

Pacient jedenkrát měsíčně přichází na dialyzační středisko za lékařem, který jej pečlivě vyšetří a nastaví mu léčbu.  

Podrobné informace o peritoneální dialýze si můžete přečíst ZDE.