Světový den ledvin 9.3.2017

1964

Světový den ledvin je globální informační kampaň a má za cíl zvýšit povědomí o důležitosti našich ledvin na naše celkové zdraví.

Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost letos vyhlásila již jedenáctý ročník Světového dne ledvin. Světový den ledvin letos připadá na 9. březen a hlavním tématem je ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A OBEZITA.

Obezita je definována jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, což vede k poškozování zdraví. V roce 2014 bylo na celém světě více než 600 milionů dospělých diagnostikováno jako obézních. 

Obezita je silným rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění ledvin. Zvyšuje hlavní rizikové faktory související s chronickým onemocněním ledvin, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak. To má přímý dopad na vývoj chronického onemocnění ledvin – u osob postižených obezitou, ledviny musejí pracovat tvrději, filtrovat více krve než je běžné (hyperfiltrace), aby splňovaly metabolické nároky zvýšené tělesné hmotnosti. Lidé, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní, mají 2x až 7x větší pravděpodobnost nástupu konečného stádia onemocnění ledvin – ve srovnání s lidmi s přiměřenou váhou. Snižování váhy může zvrátit nebo zpomalit progresi onemocnění ledvin.

Dobrou zprávou je, že obezitě, stejně jako chronickému onemocnění ledvin, lze do značné míry předcházet. Vzdělávání a zvyšování povědomí o rizicích obezity a o zdravém životním stylu, včetně správné výživy a cvičení, může výrazně pomoci při prevenci. A to je cílem letošního Světového dne ledvin 2017.