XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval mj. otázkou změny

325

Autor článku: Magda Hettnerová, redakce Florence

Je změna možná? Tato otázka byla stěžejním tématem XVII. multidisciplinárního nefrologického kongresu České asociace sester (ČAS), který se konal ve dnech 23.–24. listopadu 2017 v Hotelu Hesperia v Olomouci. a s ním související otázka geriatrických

První den konference přivítaly desítky přítomných sester prezidentka ČAS PhDr. M. Šochmanová, MBA, a předsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. M. Městková, která
také vzápětí pohovořila o prestiži sesterského povolání. S evropskými vzdělávacími projekty pro nefrologické sestry seznámila posluchače zastupující členka EDTNA/ERCA J. Pancí­řová a o tom, jak vypadá systém vzdělávání zdravotních sester pro práci na dialyzačních odděleních, hovořila L. Melkusová z Dialyzačního střediska Homolka
(DS) B. Braun Avitum, s. r. o. Dopolední blok prvního dne konference zakončila její kolegyněz DS B. Braun Avitum v Litomě­řicích Mgr. H. Jeřábková, která mluvila o tom, jak vypadá externí audit na dialyzačním středisku. Kazuistiku, která měla podobný
název, jako byl podtitul konference, tedy Změna je mož­ ná, přednesly sestry z Interní­
ho oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Bc. G. Duřtová, Bc. Š. Macháč ková a Mgr. D. Vagenknechtová, MBA. Zajímavé sdělení druhé­ ho dopoledního bloku přednesla i L. Stodolová z Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care Sokolov, která prezentovala své zkušenosti z práce na dialýze v Saúdské Arábii. Tématem přednášek odpoledního bloku se pak staly zejména domácí dialý­ za a problém stárnutí populace
pacientů a jejich dialyzační léčby.  V závěru prvního dne konference měli posluchači
možnost zúčastnit se v menších skupinách dvou praktických workshopů. Oba byly zaměřeny na zdraví sester a ostatních zdravotníků. Jeden seznámil účastníky s  praktickými technikami prevence syndromu vyhoření a druhý je naučil, co mají dělat, aby předešli bolestem zad. Poté následovala večeře spojená se společenským programem.

Druhý den konference odstartoval se svou přednáškou Ing. Mgr. M. Sedlář z Fresenius
Medical Care s. r. o., který posluchače seznámil se současnými možnostmi hemodialyzační léč­ by. V krátkosti pohovořil o historii dialyzační a hemodialyzační léčby a následně představil nejnovější přístroje, které se dnes k hemodialýze používají. S inovací
v SN CO pomocí přístroje Dialog iQ seznámila posluchače další přednášející D. Prušková,
DiS., z DS Ivančice B. Braun Avitum s. r. o. Velmi emotivní přednášku, která vyvolala slzy v očích většiny posluchačů, přednesla R. Ťulpová z Dialyzačního střediska Šumperk.
Na kazuistice vlastního syna prezentovala, jak ne uvěřitelně ěžký je život pacientů s diagnó­zou juvenilní nefronoftíza 1. typu a jak to vidí ona jako matka a zá­roveň dialyzační sestra. Její syn, u něhož začaly potíže už v raném dětství, prodělal během několika let celkem tři transplantace ledvin a v současné době je jeho zdravotní stav stabilizovaný. Závěrečný blok druhého dne konference se věnoval převážně výživě. Bc. D. Sasáková a Mgr. I. Lupoměstská, RN, MHA, z DS Fresenius Medical Care s. r. o., Praha, hovořily například o úskalích dialyzační diety v praxi a A. Neradová z DS Homolka B. Braun Avitum s. r. o. ukázala, jak prospívají pacienti, když na ně dohlíží koordinátorka
pro nutrici.

Sedmnáctý ročník multidisciplinárního nefrologického kongresu přinesl již tradičně celou řadu novinek, zajímavých témat a zkušeností z praxe. O tom, že posluchače i tento ročník zaujal, svědčil fakt, že sál, v němž
se kongres pořádal, zůstal zaplněný až do odpoledních hodin, kdy kongres končil. Jeho nedílnou součástí byly také prezentace firem a jejich výrobků, kterési mohli návštěvníci prohlédnout v předsálí a v hotelové hale.

Zdroj: časopis Florence, Ročník XIV., číslo 1, leden–únor 2018, redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 1. 2018
www.florence.cz