Světový den ledvin 2023

140

Již tradičně na druhý čtvrtek v březnu připadá Světový den ledvin, jehož letošním hlavním tématem jsou „zdravé ledviny pro všechny“

Nejen o Světovém dni ledvin jsme si povídali s primářkou berounské Dialýzy MUDr. Hanou Novotnou.

STAREJTE SE O SVÉ LEDVINY, ONY SE POSTARAJÍ O VÁS…

Na čtvrtek 9. března 2023 připadá Světový den ledvin, jehož letošním tématem je Zdraví ledvin pro všechny (Kidney Healt For All). Společnost Dialýza a.s., která v Berouně provozuje hemodialyzační středisko a nefrologickou ambulanci, se k podpoře a propagaci tohoto dne každoročně připojuje.

Nejen o této kampani, ale třeba také o nejnovějších trendech v léčbě nemocných ledvin jsme si povídali s primářkou berounského dialyzačního střediska, s paní doktorkou MUDr. Hanou Novotnou.

9.3.2023 JE SVĚTOVÝM DNEM LEDVIN, NA CO PŘESNĚ TENTO DEN VEŘEJNOST UPOZORŇUJE?

Světový den ledvin zaměřuje na celosvětovou osvětu a prevenci onemocnění ledvin. Jde o kampaň, která upozorňuje na to, že 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Česká republika není výjimkou a počet lidí s onemocněním ledvin roste.

JAK POZNÁME, ŽE NAŠE LEDVINY NEJSOU V POŘÁDKU?

Ledviny jsou v tomto problematické…nemocné ledviny většinou nebolí a proto o jejich onemocnění řada pacientů ani neví a varovným příznakům nevěnují pozornost.

Nejčastějšími příznaky onemocnění ledvin mohou být například vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, velká únava, výraznější hubnutí či změna barvy a charakteru moči.

Onemocnění ledvin postihuje zejména pacienty, kteří mají i další přidružené choroby, jako je hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární choroby nebo také některá geneticky podmíněná onemocnění (např. polycystická choroba ledvin).

EXISTUJE NĚJAKÁ PREVENCE ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?

Kvalitní pitný režim, který spočívá nejen v tom „kolik toho vypijeme“, ale hlavně v tom, „co pijeme“. Třeba oblíbené minerální vody nejsou vhodné ke každodennímu pitnému režimu a ledviny zatěžují.

Samozřejmě je nezbytný zdravý životní styl. Kouření, přemíra alkoholu, nedostatek pohybu či obezita jsou některé z faktorů, které prokazatelně přispívají onemocnění ledvin.

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ, ZDA JSOU NAŠE LEDVINY V POŘÁDKU?

Při jakémkoliv podezření je potřeba obrátit se na praktického lékaře. Ten provede základní vyšetření krve, moči, změření tlaku a běžné klinické vyšetření pacienta. Tento základní preventivní postup je tedy velmi jednoduchý a bezbolestný, není třeba se ho obávat. A prevence je opravdu základ.

Průměrný věk pacientů s onemocněním ledvin v ČR je kolem 60 let, proto opravdu doporučuji absolvovat pravidelné preventivní prohlídky všem nad 50 let věku. Pro rizikové skupiny je od tohoto věku cílené vyšetření zaměřené na ledviny součástí prevence ve čtyřletých intervalech.

DIALÝZA BEROUN SLAVÍ LETOS 15 LET OD ZALOŽENÍ, VÍTE, KOLIK PACIENTŮ JSTE ZA DOBU FUNGOVÁNÍ OŠETŘILI? PŘIBÝVÁ DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ A OBECNĚ PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍ LEDVIN V ĆR?

Máme k dispozici statistiky, za 15 let fungování berounské Dialýzy jsme ošetřili zhruba 420 pacientů zařazeným do hemodialyzačního programu, ambulancí prošlo více než  1860 pacientů, skrze naše pracoviště došlo 40 pacientů k transplantaci ledviny a více než 50 pacientů využívá naše středisko k takzvané rekreační dialýze.

Obecně pacientů s onemocněním ledvin přibývá s tím, jak populace stárne. Dalším faktorem je rostoucí počet pacientů s již zmiňovanými civilizačními chorobami, které také následně také vedou k onemocnění ledvin.

PROJEKT „DIALÝZA POMÁHÁ“ VÝZNAMNĚ PŘISPĚL POMOCI DIALYZOVANÝM UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM. JAK HODNOTÍTE PROJEKT, KTERÝ TRVÁ UŽ TÉMĚŘ 10 MĚSÍCŮ, A TUTO POMOC VY, Z HLEDISKA LÉKAŘE A PRIMÁŘKY DIALÝZY? ZASÁHL PROJEKT NĚJAK ZÁSADNĚ DO CHODU DIALÝZY?

Nezasáhlo nás to nijak významně, přizpůsobili jsme se přílivu pacientů poměrně dobře. Ale byla to pro nás samozřejmě v určitém smyslu výzva.

Je pro nás z pohledu zdravotnického personálu zajímavé vidět srovnání přístupu k dialyzační léčbě u nás a jinde. Obecně se dá říct, že ukrajinští dialyzovaní pacienti jsou mnohem mladší a v celkově mnohem těžším zdravotním stavu, než pacienti čeští.

Velmi důležitý byl a je vzájemný respekt a vědomí toho, že ani pro jednu ze stran to není jednoduchá situace.

Od začátku válečného konfliktu jsme pomohli více než 30 pacientům, aktuálně máme v péči 12 dialyzovaných pacientů z Ukrajiny. Ve spolupráci s neziskovou organizací Důstojný odchod a s Nadací Tipsport je pro ně a jejich rodiny zajištěno v Berouně také ubytování a pomoc s integrací do společnosti. Jsme rádi, že jsme dokázali této ohrožené skupině pacientů zajistit pomoc, která má smysl a některým možná opravdu i zachránila život.

JAKÝM SMĚREM SE VYVÍJÍ DIALYZAČNÍ METODY? JSOU NĚJAKÉ „TRENDY“, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K MODERNIZACI A ZLEPŠOVÁNÍ PÉČE O DIALYZOVANÉ PACIENTY?

Aktuální trend je rozhodně přesun dialyzační péče do domácího prostředí. Nevozit pacienty na dialýzu na středisko, ale přivézt dialýzu k nim domů…

Obecně je dialýza pro pacienty dost limitující – tráví hodně času přejezdy na středisko, kde absolvují 2-3x týdně několikahodinovou dialýzu. Domácí dialýza maximalizuje pohodlí pacienta, přispívá k lepší psychické adaptaci v jeho domácím prostředí. Tento trend nám potvrzuje i spolupráce s berounským Centrem domácí péče, které má každoročně v péči několik takových pacientů. Odborně proškolené zdravotní sestřičky je navštěvují doma a s dialýzou jim pomáhají. Pacienti se díky těmto metodám už nemusí přizpůsobovat dialýze, ale dialýza se přizpůsobí jim.

Děkujeme paní primářce Haně Novotné za rozhovor a přejeme Dialýze Beroun mnoho dalších úspěšných let!

Autor: Zita Hájková