Stanovisko výboru České nefrologické společnosti k očkování proti onemocnění COVID-19

101

Stanovisko výboru České nefrologické společnosti k očkování proti onemocnění COVID-19

Výbor ČNS podporuje očkování proti onemocnění COVID-19 u nemocných s chronickým onemocněním ledvin, zvláště u nemocných léčených dialyzačními metodami a po transplantaci ledviny. Důvodem je, že nemocní s CKD5 mají horší průběh infekce SARS-CoV-2 ve srovnání s ostatními skupinami, především kvůli přítomným komorbiditám a nutnosti častých návštěv zdravotnických zařízení.

Přestože nemocní s CKD5 nebyli zahrnuti do dosud provedených klinických studií, vzhledem ke zkušenostem s jinými očkováními neexistují důkazy, které by naznačovaly, že by některá z dostupných očkování proti COVID-19 nebyla u této skupiny pacientů bezpečná. Výhody očkování jasně převažují nad jakýmikoli teoretickými riziky, zejména v zemích s vysokou mírou přenosu SARSCoV-2, jakými Česká republika nepochybně je.

V současné době nejsou k dispozici žádné informace o účinnosti různých vakcín proti COVID19 u nemocných s CKD5. Proto při absenci zdravotní kontraindikace doporučujeme, aby vhodní nemocní s CKD5 dostali kteroukoli ze schválených vakcín, pokud jim bude nabídnuta. V současnosti regulačními úřady schvalované mRNA vakcíny od firem Pfizer a Moderna vykazují 94,1-95% účinnost při prevenci infekce COVID-19 u imunokompetentních osob; účinnost vakcín u pacientů starších 65 let se zdá být podobná jako u mladších nemocných. Data naznačují, že v případě vzniku onemocnění po proběhlém očkování je průběh COVID-19 mírný, což ukazuje, že vakcíny jsou také účinné pro prevenci závažných forem onemocnění.

Očkování je doporučeno i u pacientů s CKD5, kteří již onemocnění COVID-19 klinicky prodělali nebo kteří mají přítomné protilátky, protože jsou nadále ve vyšším riziku reinfekce kvůli přítomné poruše imunitního systému.

V případě nemocných s CKD5 se obecně předpokládá horší účinnost vakcinace. Z tohoto důvodu musí nemocní s CKD5 a jejich blízké kontakty i nadále postupovat podle vládních doporučení ke snížení rizika infekce, a to i po provedeném očkování.

Nemocní s CKD5 jsou považováni za nemocné zvlášť ohrožené závažným průběhem nemoci COVID-19 a proto by měli být při vakcinaci upřednostněni. Zdravotníci o ně pečující mají rovněž co nejdříve podstoupit vakcinaci, protože mohou představovat vektor onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví ČR přislíbilo očkovat obě výše zmíněné kategorie v první vlně očkování. V případě dětí je třeba zvážit individuální riziko proti přínosu očkování.

Toto stanovisko bude aktualizováno, jakmile budou k dispozici další informace a doporučení.

V Praze 20.12.2020

Za výbor ČNS

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA 1. Místopředseda

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. Předseda

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc, FASN, FERA 2. místopředseda

ZDROJ UVEDENÉHO TEXTU A CELÉ VYJÁDŘENÍ V ORIGINÁLNÍ PODOBĚ NALEZNETE ZDE