„Revival“ domácí hemodialýzy

437

Kvůli rostoucímu důrazu na zvyšování kvality života nemocných s chronickým selháním ledvin paralelně ke klasickým biochemickým ukazatelům adekvátnosti hemodialýzy a souběžné snaze šířeji zavádět častější hemodialýzy, považované za fyziologičtější než klasická hemodialýza prováděná 3× týdně, dochází přibližně od roku 2000 k oživení zájmu o domácí hemodialýzu.

Článek je souhrnnou informací o této modalitě dialyzační léčby od jejích historických počátků, přes techniku používanou k ní dnes, odlišnosti v hodnocení její adekvátnosti až po současný regulatorní rámec domácí hemodialýzy v ČR.

Klíčová slova: domácí hemodialýza, technika, frekventní režimy, adekvátnost, právní rámec

Autoři: František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič

Celý článek k přečtení a ke stažení ZDE: Revival domácí hemodialýzy