Reportáž České televize o aktuálních trendech v oblasti domácí dialýzy v ČR

792

V hlavní zpravodajské relaci České televize byly uvedeny dvě reportáže mapující aktuální stav a vývoj trendu domácí dialýzy v České republice.

Jen něco málo přes 500 pacientů podstupuje dialýzu doma, dalších 11 tisíc na dialýzu pravidelně dojíždí a musí trávit 3krát týdně přes 5 hodin na dialyzačním středisku. Pro řadu pacientů by přitom byla domácí dialýza nejen možná, ale i vhodná. Důvodů, proč této možnosti pacienti s onemocněním ledvin nevyužijí, je řada. Metoda domácí dialýzy vyžaduje proaktivní přístup pacienta, jak uvádí pan primář Interního oddělení VFN Strahov MUDr. Vladimír Polakovič, MBA. Roli hraje také to, zda léčbu uhradí pacientovi pojišťovna, zda zvládne po technické stránce zrealizovat proces domácí dialýzy, ale například i to, zda se mu poměrně rozměrný dialyzační přístroj do domácího prostředí vejde. Celou reportáž a všechny informace můžete shlédnout zde: REPORTÁŽ 1: Domácí dialýza v ČR

Druhá reportáž přináší zajímavé informace o nové třetí možnosti, jak si doma dialýzu provádět. Přístroj podobný tiskárně dostal první pacient a další mají následovat. Pro pacienty je nejobtížnější samotné připojení k přístroji – jak uvádí MUDr. František Švára z Interního oddělení VFN Strahov, je nutné zavést si do žíly dvě jehly, což rozhodně není jednoduchý úkon. Velkým bonusem je možnost provádět dialýzu vícekrát než 3krát týdně – je možné zvýšit frekvenci dialýzy na 5 dní v týdnu, čímž dojde ke zkrácení délky trvání jednotlivého cyklu. Tento unikátní přístroj je v zahraničí běžně používán již téměř 10 let, v Česku se objevil teprve letos a používat by jej v budoucnu mohli stovky pacientů s onemocněním ledvin. Celá reportáž ke shlédnutí zde: REPORTÁŽ 2: Nová možnost dialýzy doma – přístroj podobný tiskárně

Geriatricarea-hemodialisis-domiciliaria-transportable-NxStage-System