Prázdniny s dialýzou: seberte odvahu a vyrazte za dobrodružstvím

124

V dnešní době si víc než kdy jindy uvědomujeme, jaké je to štěstí mít možnost vyrazit na dovolenou načerpat síly. Současná pandemická situace zatím cestování příliš nepřeje, pravidla se ale pomalu rozvolňují, očkovaných přibývá a my věříme, že lepší „cestovatelské“ zítřky jsou už za dveřmi, a to i pro dialyzované pacienty, pro které prázdniny mimo domov mohou představovat výzvu. Stačí se jen trochu připravit…

Cestování dialyzovaných pacientů sice vyžaduje více plánování, ale není nemožné. Společnost B. Braun Avitum nabízí všem dialyzovaným pacientům možnost využít programu prázdninových dialýz. Pomáhají takto už mnoho let, hodně míst je ověřených a pacienti se do nich pravidelně vracejí. Není tedy čeho se bát.

Nemusíte hned za hranice

Pokud máte obavy cestovat do zahraničí, klidně začněte poblíž českých luhů a hájů, síť dialyzačních center v České republice nebo na Slovensku je široká. Například poblíž dialýzy v Uherském Brodě se nacházejí Luhačovice, krásné lázeňské město, kde procedury přizpůsobují dialyzační léčbě. A až se trochu „oťukáte“, můžete se odvážit i na delší cestu.

Důležité informace

Ne každá dialýza přijímá prázdninové pacienty a ne každá má v požadovaném termínu volnou kapacitu. Doporučujeme nehradit samotný pobyt dříve, než bude dialyzační ošetření potvrzené. V rámci Evropské unie je mnoho středisek, která akceptují kartu evropského pojištění EHIC, nicméně to není podmínkou. Pokud středisko kartu EHIC přijímá, stačí zaslat její sken a ve většině případů není potřeba hradit jakékoliv další poplatky. I v rámci EU však existují střediska, která kartu neakceptují, a pacient si musí léčbu uhradit a následně žádat kompenzaci u své zdravotní pojišťovny stejně tak jako u středisek mimo EU.

Pojišťovna také nemusí uhradit celou částku za ošetření. Ve většině případů uhradí jen část, která se rovná nákladům na dialyzační ošetření v České republice nebo na Slovensku. Před cestou je proto dobré si úhradu u pojišťovny předem ověřit. Pokud je pro vás problém dopravovat se na dialýzy, zvolte Českou republiku nebo nebo Slovensko. Pokud si v těchto destinacích vyberete dialýzu, která je nejblíže vašemu místu pobytu, není většinou žádný problém zajistit dopravu na dialýzu a zpět sanitním vozem.

V případě ostatních míst, například Chorvatska, Španělska apod., musíte počítat s tím, že zajištění dopravy bude na vás Prázdninovou dialýzu je potřeba zajišťovat s dostatečným předstihem. Je mnoho dialyzačních středisek, zejména v oblíbené destinaci Chorvatsko, která mají omezenou kapacitu, a pokud není místo rezervováno včas, pacienty odmítají. Pokud má pacient zájem o vycestování do turisticky značně vytížené destinace, doporučujeme rezervovat ošetření i několik měsíců předem.

Pacienti cizích středisek cestující na dialyzační střediska v rámci skupiny B. Braun Avitum CZ/SK bez karty EHIC hradí v hotovosti jednotnou cenu, která je 5 250Kč / 210 EUR (HD) a 6 250Kč / 250 EUR (HDF) za každé ošetření. S ohledem na vývoj pandemické situace mohou v různých destinacích platit různá nařízení ohledně vstupu do země a podstoupení dialyzační léčby. Různá opatření mohou mít i jednotlivá dialyzační střediska. Toto se týká i středisek v síti skupiny B. Braun Avitum CZ/SK.

Jak zajištění prázdninové dialýzy funguje?

V rámci programu pomáháme zajistit pouze samotnou dialýzu, ostatní náležitosti si pacienti vybírají a zajišťují sami.

ƒ Ověřte si aktuálně platná pravidla cestování a zajištění dialýz s ohledem na pandemii covidu-19.

ƒ Ujasněte si, jakou variantu cestování preferujete – autem nebo letadlem – a vyberte si destinaci, která vás láká.

ƒ Připravte si orientační termíny dovolené a informaci o tom, jak často na dialýzu docházíte.

ƒ Kontaktujte koordinátora prázdninových dialýz.

ƒ Koordinátor prázdninových dialýz vám doporučí, případně vyhledá vhodné dialyzační středisko. Nemusí se nutně jednat o dialyzační středisko skupiny B. Braun Avitum.

ƒ Ve chvíli, kdy vybraná dialýza potvrdí možnost prázdninového pobytu, začneme připravovat zdravotnickou dokumentaci. Někdy je dokumentace potřebná jako součást poptávky.

ƒ Jakmile je vše odevzdané a potvrzené, koordinátor pacienta informuje a případně s ním dořeší všechny další záležitosti.

Michaela Bohatová, koordinátorka prázdninových dialýz B. Braun

+420 777 456 365, michaela.bohatova@bbraun.com

ZDROJ článku: Časopis Dialog