Domácí hemodialýza v USA

698

Američtí nefrologové upozorňují na nedostatečné rozšíření domácí hemodialýzy. Je tomu tak i přes to, že je považována za nákladově efektivní řešení. V současné době používá domácí hemodialýzu méně než 2 % z téměř 500 000 amerických pacientů na dialýze. Novější systémy pro domácí hemodialýzu se již snadno ovládají, problémem je však to, že velmi málo pacientů a lékařů má dostatek zkušeností s touto metodou. Překážkou může být také čas nutný k zaškolení pacienta a nízká ochota lékařů a dialyzačních středisek nabízet tuto metodu. Domácí hemodialýza navíc vyžaduje výrazné zapojení a spolupráci pacienta, což nemusí vyhovovat každému. Odborníci doufají, že se tyto překážky podaří brzo překonat.

Zdroj: http://kidneydialysisnews.blogspot.cz/