Domácí hemodialýza mi dala svobodu

113

Domácí hemodialýza představuje pro pacienty s chronickým selháním ledvin alternativu k pravidelnému dojíždění na dialyzační středisko. Terapii absolvují v pohodlí svého domova. U nás se však pacienti na domácí dialýze počítají pouze na desítky. Paní Renáta patří mezi první, kdo se léčí pomocí technologické novinky na trhu, přístroje Physidia monitor S3. Rozhodla se dodat odvahu dalším zájemcům o tento typ terapie.

Renáta začala na hemodialýzu docházet před dvěma lety. Léčbu zvládala poměrně dobře, ale často se cítila unavená a dlouhodobě ji trápil nízký tlak. Navíc ji časově náročná terapie výrazně omezovala v pracovních i soukromých aktivitách. Když se na internetu dočetla o možnosti léčení v domácích podmínkách, téměř okamžitě se rozhodla, že udělá maximum, aby mohla na domácí hemodialýzu přejít. Podrobnosti získala od primářky a zdravotních sestřiček dialyzačního a nefrologického centra Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., kde je v pravidelné péči. „Nejprve jsem chtěla vědět, jak domácí dialýza reálně funguje a co všechno je potřeba zajistit, abych mohla mít dialyzační monitor doma,“ vypráví Renáta. Nejvíc ji ovšem hnala dopředu vyhlídka, že si terapii bude moci naplánovat podle vlastního časového rozvrhu a nebude muset trávit čas na dialyzačním sále. Vzhledem k tomu, že Renáta je i přes onemocnění ledvin v poměrně dobré kondici, její ošetřující lékařka ji pro domácí hemodialýzu doporučila.

Bez podpory rodiny a ošetřujícího personálu by to nešlo

Konečnému rozhodnutí ještě předcházela porada s rodinou, protože tento typ terapie vyžaduje pravidelnou přítomnost blízké osoby. Obvykle se jedná o partnera nebo děti, s nimiž pacient žije v jedné domácnosti, nebo nablízku. „Samozřejmě jsme změnu doma konzultovali, protože šlo o maminčino zdraví, ale nyní jasně vidíme, že se cítí líp,“ vysvětluje dcera paní Renáty Barbora, která s maminkou bydlí. Renáta se tak začala pomalu připravovat na změnu. Na jejím domovském středisku jí nabídli výběr ze dvou dialyzačních monitorů, které pro domácí hemodialýzu připadaly v úvahu.

Physidia monitor S3: malý a praktický pomocník pro domácí dialýzu


Physidia monitor S3

Nakonec si vybrala technologickou novinku Physidia monitor S3: „Je menší, modernější a ovládání mi připadalo praktické,“ komentuje svoji volbu paní Renáta. Edukace podle jejích slov probíhala profesionálně a srozumitelně a obsluhu přístroje označila za intuitivní a jednoduchou. Jako bývalá zdravotní sestra zvládla zaučení bez problémů. „Paní Renáta je prototypem ideálního pacienta pro domácí hemodialýzu. Sama je zdravotnice, takže edukace byla velmi jednoduchá,“ vychvaluje Renátu vrchní sestra Bc. Romana Sikorová.

Ačkoli Renáta přešla na domácí léčbu teprve nedávno, dnes už funguje zcela samostatně. Ošetření se pro ni stalo rutinní záležitostí. „Často není nutná ani moje přítomnost u napojení a jsem ve vedlejším pokoji na on-line výuce,“ doplňuje dcera Barbora. Drobné komplikace v průběhu ošetření (například přístroj hlásil alarm) Renáta zvládla vyřešit sama pomocí návodu v češtině na monitoru, nebo se spojila s aplikačním specialistou společnosti B. Braun, která jí přístroj dodala.

ZDROJ: Časopis Stěžeň