Dialyzační středisko Slavkov u Brna se aktivně zapojuje do projektu prázdninové dialýzy

918

Vzhledem k ideálnímu umístění dialyzačního střediska, které se nachází v jednom komplexu společně s rehabilitací, se dialyzovaným pacientům nabízí netušené pohodlí a komfort plynoucí z umístění více služeb na jednom místě. 


Po celou dobu víkendových a prázdninových pobytů o účastníky pečuje lékař nefrolog a vyčleněné zdravotní sestry. V případě zahraničních účastníků hovořící i anglickým jazykem.

Pro dialyzované pacienty je připraven bohatý program dle vlastního výběru buď v rámci společensko-kulturních aktivity města Slavkov u Brna (centrum města Slavkov, zámek Slavkov, místní koncerty vážené hudby, golfové středisko ve Slavkově, pěší turistika apod.) nebo v rámci odborných programů zaměřených na dialyzované pacienty.
Rehabilitační pracovníci dialyzovaným pacientům doporučí vhodné cvičení, které může významnou měrou přispět ke zvýšení kondice pacienta a současně přispěje k větší psychické pohodě.

Doporučit můžeme první vydání odborné publikace Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů, od kolektivu autorů Svoboda a Mahrová, ISBM 978-80-7387-147-5.


Nordic walking

Aktuálně nabízíme seznámení s tzv. nordic walking (kondiční chůze s oporou speciálních pomůcek), které probíhá v areálu Lázeňského domu nebo v Zámeckém parku. Po odborném výkladu, jak zapůjčené hole používat, máme možnost nacvičit si a následně vyzkoušet předvedenou techniku chůze a projít si připravenou trasu.

Nutriční terapeut 

Nutriční terapeuti dialyzovaným pacientům pomohou odpovědět na jejich dotazy spojení s výživou a vhodnými stravovacími návyky dialyzovaných pacientů. Nutriční terapeut individuálně pomůže sestavit vhodný jídelníček. Vhodnou úpravou jídelníčku můžeme omezit výskyt komplikací, zabránit rozvoji selhání ledvin a vyhovět požadavkům komplexní léčby.

Více informací o evropském projektu prázdninového dialyzačního ošetření na střediscích B. Braun Avitum v České a Slovenské republice naleznete na webových stránkách Prázdninových dialýz v českém neboanglickém jazyce.

Doporučit můžeme první vydání odborné publikace Dieta u chronických onemocnění ledvin, od kolektivu autorů Hrubý a Mengerová, ISBM 978-80-87250-07-05.

Kontaktní údaje:
Centrum rekreačních dialýz B.Braun Avitum CZ/SK
Kontaktní osoba: Ing. Helena Korebelová
e-mail: 
Telefon: +420-271 091 922
http://www.prazdninove-dialyzy.cz/

ZDROJ: http://www.austerlitz.cz/slavkov/dialyza/spoluprace-v-ramci-prazdninovych-dialyz.html