Brodovy dny

634

Brodovy dny

6. edukační symposium České nefrologické společnosti ,,Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“

Podrobné informace včetně programu, on-line přihlášek k registraci a ubytování najdete na webových stránkách www.brodovydny2015.cz nebo v této přiložené brožuře (BRODOVY_DNY). Symposium bude zařazeno do celoživotního vzdělávání lékařů a sester a bude ohodnoceno kreditními body ČLK a ČAS.

Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava – Zábřeh
www.clarioncongresshotelostrava.com

Organizační se kretariát
Congress Business Travel
Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Telefon: 224 942 575, 224 942 579
Fax: 224 942 550
Email: brodovydny2015@cbttravel.cz

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vzdělávání a udržování vysoké odborné erudice svých členů patří k jedné z hlavních náplní činnosti České nefrologické společnosti (ČNS). Mezi tradiční vzdělávací akce ČNS patří po řadu let i Edukační symposium ČNS. Je až neuvěřitelné, že to bude již 10 let, kdy jsme toto symposium pořádali poprvé. V průběhu let doznalo symposium organizační změny, v současné době se i mění místo konání a přijali jsme také nový název symposia jako Brodovy dny – edukační symposium ČNS na počest zakladatele české i evropské nefrologie, prof. Jana Broda, který patřil i mezi vynikající pedagogy na poli interní medicíny a nefrologie. Edukační symposium se vždy věnovalo určitému výseku z široké problematiky klinické nefrologie, dialyzační léčby a transplantologie, často i z mezioborové problematiky příbuzných oborů a v průběhu let se stalo oblíbenou edukační akcí pro lékaře i sestry pracující v našem oboru. Pro letošní rok jsme vybrali téma „Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“, které je nejen důležité z hlediska každodenní klinické praxe, ale i zajímavé z hlediska vývoje nových léků používaných u pacientů s chorobami ledvin. Dovolte mi proto, abych Vás jménem svým i jménem organizačního výboru pozval na tradiční, již šesté, Brodovy dny – edukační symposium ČNS, které se tentokrát bude konat v Clarion Congress Hotelu v Ostravě 22. a 23. 4. 2015. Edukační symposium ČNS organizuje tradičně ve spolupráci s Nadací Jana Broda a s Českou asociací sester (ČAS) a představuje nejvýznamnější vzdělávací akci ČNS v roce 2015. Symposium bude rozděleno do šesti přednáškových sekcí, ve kterých budou podrobně probrána témata vybraná z širokého rejstříku farmakoterapie v nefrologii. Součástí symposia bude také tradiční přednáška Jan Brod Memorial Lecture, kterou přednese přední evropský klinický výzkumník a nefrolog v oblasti diabetické nefropatie, prof. Peter Rossing ze Steno Diabetes Center. Součástí programu budou i tradičně pořádaná symposia platinových partnerů ČNS a výstava firem. Jsme též rádi, že se symposia opět zúčastní nefrologické sestry a technici. Během symposia proběhne také Valná hromada ČNS a bude připraven i zajímavý společenský večer v prostorách hotelu Clarion. Každý účastník lékařské sekce symposia obdrží handouty, které budou obsahovat nejdůležitější snímky z každé odborné prezentace. Veškeré přednášky, které na symposiu zazní, budou následně in extenso publikovány ve sborníku. Jsme si vědomi, že uspořádání symposia by nebylo možné bez podpory partnerů ČNS. Patří jim proto naše vřelé poděkování.

Milé kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na setkání s Vámi.

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
předseda organizačního výboru symposia
předseda České nefrologické společnosti