Aesculap Akademie

809

Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku jako součást jedné z předních světových vzdělávacích institucí v oblasti zdravotnictví reaguje na podněty a požadavky lékařů a zdravotnických pracovníků operačních sálů, anesteziologie, jednotlivých nemocničních oddělení, ambulantních provozů i nemocničního managementu. Jejím prostřednictvím koncern B. Braun přispívá k širší a kvalitnější edukaci zdravotníků.

Společnost B. Braun Medical s.r.o., české zastoupení koncernu B. Braun, podporuje aktivity Aesculap Akademie v České republice od roku 2002 a na Slovensku od roku 2005.

Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu na základě stále rostoucí poptávky po širší a dokonalejší odborné přípravě. Současná celosvětová síť Aesculap Akademie umožňuje předávání poznatků a sdílení zkušeností mezi kolegy z více než 40 zemí. Česká Aesculap Akademie se díky svému dynamickému vývoji a širokému edukačnímu portfoliu velmi rychle stala jednou z nejúspěšnějších poboček na celém světě. Ve své činnosti se Aesculap Akademie opírá o spolupráci s tradičními vzdělávacími institucemi, odbornými společnostmi a o svou Vědeckou radu skládající se z předních odborníků z České republiky a Slovenska. Mezi cíle Aesculap Akademie patří prosazování účinných metod výuky a vzdělávání pomocí interaktivních přístupů, diskusí, využívání vyspělých technologií, virtuálních simulací apod. Věříme, že se nám daří udržovat vysokou kvalitu Aesculap Akademie a také ji dynamicky rozvíjet ke spokojenosti všech našich zákazníků.

Zaměření kurzů Aesculap Akademie

Základ edukačního portfolia tvoří konference, semináře a workshopy v oborech, jako jsou: chirurgie, ƒƒortopedie, ƒƒtraumatologie, ƒƒneurochirurgie, ƒƒgynekologie, ƒƒnefrologie, ƒƒanestezie, ƒƒhygiena, ƒƒintenzivní péče a další

Všechny vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů.

Pravidelné kurzy jsou zaměřeny na edukaci v oblastech: ƒƒlaparoskopie, neuroendoskopie, ƒƒarthroskopie, ƒƒchirurgické sutury, problematiky implantabilních portů, ƒƒcentrální a periferní žilní kanylace, ƒƒpéče o rány, dezinfekce a hygiena, bezpečného podání intravenózních léčiv, ƒƒpéče o stomie, ƒƒpéče o dialyzované pacienty, regionální anestezie, ƒƒinvazivní monitorace, ƒƒprevence nozokomiálních nákaz a dalších.

AKTUÁLNÍ NADCHÁZEJÍCÍ KURZY V OBLASTI DIALÝZY: 

Nefrotický syndrom v praxi, 27. ledna 2017, B. Braun Dialog – pro lékaře

Certifikovaný kurz Péče o nemocné léčené eliminačními metodami, 23.03. – 14.09.2017 – pro nelékařské zdravotnické obory, s praxí na dialyzačním středisku

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU AKADEMIE: https://czsk.aesculap-academy.com/go/