9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“ s mezinárodní účastí

699

III. interní klinika FN Olomouc, I. interní klinika FN Plzeň a LF,
Klinika nefrologie IKEM s 1. LF UK Praha, Klinika nefrologie
VFN v Praze a 1. LF UK, Interní oddělení Strahov VFN Praha
a společnost BAXTER CZECH spol.s r.o.
si Vás dovolují pozvat na

9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“

s mezinárodní účastí

25. března 2015, Hotel Clarion Olomouc

Společnost BAXTER CZECH spol. s r. o. si Vás srdečně dovoluje pozvat na 9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“ s mezinárodní účastí, které bude zaměřeno na zkušenosti a doporučení v léčbě PD. Toto sympozium se bude konat v hotelu Clarion v Olomouci dne 25. 3. 2015. Byli bychom rádi, kdybyste přijali toto pozvání. Podrobné informace o programu, registraci a místě konání akce naleznete od 15. 1. 2015 na stránkách www.pdday2015.cz Průběžně zde bude aktualizována i zbývající kapacita míst pro účastníky. 

Více na: www.pdday2015.cz , pdday-pozvanka-dl-3

Organizační výbor sympozia: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD., Prof. MUDr. Josef Zadražil, Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc, Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, MUDr. Barbora Szonowská, MUDr. Alena Paříková, PhD., MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., Ing. Jiří Michalík, Jana Kolářová, Marcela Kolářová

Na setkání s Vámi se těší 

Jiří Michalík a Jana Kolářová, BAXTER CZECH spol. s r. o. Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00

 
Organizační sekretariát: Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43/66, 150 00  Praha 5, 
tel.: 224 942 575, 224 942 579, e-mail: pdday2015@cbttravel.cz