DialCorp s.r.o.

DialCorp s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení provozující dvě dialyzační střediska a jedno rekondiční zařízení101_0134 pro dialyzované a transplantované pacienty a jejich rodiny. Dialcorp založila v roce 1994 pacientská společnost sdružující nemocné, kteří se léčí pro chronické selhání ledvin – Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy. Ve svých dialyzačních střediscích nabízí všechny možnosti léčení chronického selhání ledvin : tedy zprostředkovává svým pacientům informace o možnostech transplantace od žijícího dárce (tzv.“příbuzenské dárcovství“), nabízí možnost hemodialýzy i peritoneální dialýzy. Pacientům, kteří jsou 101_0133sledováni v nefrologické poradně těchto dialyzačních středisek jsou podávány informace tak, aby si mohli zvolit pro sebe tu nejvíce vyhovující variantu léčení. V tomto složitém období pro každého pacienta, který je lékařem seznámen s faktem nutnosti zahájení dialyzační léčby, je k dispozici sociální pracovník. Ten poskytuje pacientům veškeré související informace o léčení, o změnách, které mohou v souvislosti s léčením nastat v jejich životě, nabízí a vysvětluje možnosti. Je tu proto, aby pacient zvládl vstup do světa dialýzy co nejméně bolestně,aby si mohl dopředu upravit svůj životní rytmus s co nejmenšími změnami a co největším zachováním aktivit z období zdraví. Pro zachování aktivního života a aktivního života rodiny s takto nemocným slouží i rekondiční pobyty, které jsou pořádány za laskavé pomoci Ministerstva zdravotnictví České republiky v Penzionu Pastviny. Dialyzační střediska Dialcorp, s.r.o. najdete v Rychnově n.Kn. a v Praze 4 – Michli.

Kontakty na střediska jsou:

Dialcorp, s.r.o.

Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.
U Stadionu 1555, 516 01 Rychnov n.Kn.
Tel.: 494 533 803, Fax: 494 533 812
Vedoucí lékař: MUDr. Chocholatý, Vrchní sestra: p. Knopová

Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.
Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 – Michle
Tel./Fax: 241 410 472
Vedoucí lékař: MUDr. Drahozal, Ved. sestra: p. Borovičková

Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok – Slovenská republika
Tel.: 0524685148, 00421524685148

Vedoucí lékař: MUDr. Baltesová, Ved. sestra: p. Bílá

Odkaz: DialCorp